Sunday, February 06, 2005

Chinese way of MODERATE EATING....

Eat all you can using only one CHOPSTICK.Guaranteed you will lose weight.
Kung Hei Fat Choi!
Snay mging maayos ang kapalaran ng ating bansa s taon ng Tandang... :-)

No comments: