Friday, December 23, 2011

Warriors and RaidersHere is one of my illustrations for the upcoming  historical book.

Website of the book http://www.chrispforr.net/row3/americans/americans.htm

The book is written by Chris Pforr.

©Wylzter "Wylz" Gutiérrez

1 comment:

Anonymous said...

Maganda itong mga drowing mo sir. Ayos lang ba na gawin ko 'tong avatar ko sa forums?

Okay tong Visayan Pintado warrior, Moro warrior at Warriors of Southern Philippines. Pati yung mga sandata nakuha mo. Pero yung shield ng moro ay bilog sa pagkakaalam ko, mahilig din kasi ako sa history lalo na sa ethnographic weapons and armors.